Privacyverklaring Afrit24

Afrit24

Eenmanszaak Eigenaar en verantwoordelijke: Séline Schaft-Woudstra

Kerkhofpad 24

2201 LB Noordwijk

06-12970112

info@aftrit24.nl

www.afrit24.nl

KVK nummer 64902951

Algemeen

Afrit24 biedt creatieve workshops, cursussen en bedrijfstrainingen voor volwassenen. Voor kinderen de DoeKids club en de mogelijkheid een kinderfeestje te vieren. Via de website, een inschrijf- of contactformulier kan men zich aanmelden, individueel of als groep, voor bovengenoemde activiteiten. De individuele aanmeldingen en de boekingen voor groepen kunnen tevens per e-mail of telefonisch geboekt worden.

Afrit24, Séline Schaft-Woudstra, hecht veel waarde aan je privacy en gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Doeleinden

Je persoonsgegevens worden verzamelt voor de volgende doelen:

 • Om diensten/activiteiten te kunnen leveren
 • Om een inschrijving op de deelnemerslijst te verwerken
 • Om een boeking te verwerken in de agenda
 • Een bevestiging van deelname/reservering toe te sturen
 • Indien nodig voor telefonisch contact of contact via de email
 • Om je betaling te kunnen afhandelen
 • Om je nieuwsbrieven te kunnen versturen ( indien je je daarvoor hebt aangemeld en akkoord bent gegaan met de privacyverklaring van Afrit24)

Delen van persoonsgegevens

Afrit24 deelt en verkoopt je gegevens niet aan derden mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die in opdracht van Afrit24 jouw gegevens verwerken ( bijvoorbeeld de website beheerder ) sluit ik een verwerkovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Afrit24 blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Bewaartermijn

Afrit24 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Bewaartermijnen voor je persoonsgegevens:

TypeBewaartermijnReden
Gegevens deelnemersTot 2 jaar na afloop van een activiteitActiviteiten worden vaak meerdere malen bezocht door deelnemers. Voor exacte invulling van een activiteit is noodzakelijk te weten welke deelnemers eerder zijn geweest en welke ervaring er is opgedaan om een passend programma te bieden.
Gegevens contactpersoonTot 1 jaar na afloop van de activiteit of een lidmaatschap (DoeKids)Voor een volledige en correcte bedrijfsvoering.
Gegevens voor aanmelding nieuwsbriefTot afmelding van de nieuwsbriefVoor het versturen van de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens in de wettelijk verplichte administratie ( bijvoorbeeld facturen )7 jaarWettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Afrit24 een heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@afrit24.nl

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgend website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Afrit24 gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies maar opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen

Afrit24 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer, telefoon, digitale documentenfolders en online programma’s waarin je persoonsgegevens staan, zijn beveiligd met een wachtwoord.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je vragen hebt over de beveiliging van je gegevens, neem dan contact met Afrit24 op via info@afrit24.nl

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring neem dan contact op met Afrit24 via info@afrit24.nl of 06-12970112

Winkelwagen
Scroll naar boven